Aktualizace dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 01.01.2022 je aktualizován dokument Strategie provádění a předávání pokynů, kterýse měnil zejména z důvodu aktualizace hlavních vybraných míst výkonu a třetích osob, jejichž prostřednictvím správcovská společnost vykonává pokyny spravovaných podílových fondů nebo klientů a najdete jej v části Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality