Investování s IAD Investments

Naše investiční produkty

Během své existence jsme vybudovali portfolio silných produktů s různými investičními strategiemi. Umíme tak nabídnout nejoptimálnější možnost zhodnocení financí pro všechny typy klientů a naplnit jejich investiční cíle.

Podílové fondy

Investiční spoření

Individuální správa aktiv

Podílové fondy

Z našeho portfolia 16 otevřených podílových fondů si klient může vybrat dluhopisové, smíšené a akciové podílové fondy nebo speciální fondy nemovitostí – První realitní fond a Korunový realitní fond. Také se může rozhodnout pro jednu nebo více investičních strategií v závislosti na očekávaném výnosu, míře tržního rizika, kterou je ochoten nést a likvidity (rychlosti změny aktiva na peníze).

Podílové fondy

Investiční spoření

Spořící programy jsou určeny především klientům, kteří si chtějí vytvořit finanční rezervu, chtějí spořit pravidelně a zároveň využít účinků pravidelného investování. Spořící programy IAD Investments nabízejí vysokou variabilitu a flexibilitu. Dobu spoření, která se pohybuje v horizontu od 5 do 20 let a výši vkladu si určuje klient sám.

Spoření

Individuální správa aktiv

Při individuální správě aktiv využíváme našich dlouholetých zkušeností s řízením portfolií otevřených podílových fondů.
Jako privátnímu klientovi Vám sestavíme individuální portfolio, které odpovídá Vašim očekáváním a společně zvolené investiční strategii. Vždy vyhledáváme vhodné investiční příležitosti za účelem optimálního zhodnocování Vašeho majetku.

Podílové fondy
icon-sun-from-right

Nejstarší slovenská správcovská společnost, založená v roce 1991

Finanční služby poskytujeme v zemích

střední Evropy

Spravujeme aktiva v celkové hodnotě více než

2 153 609 363 EUR.

icon-sun-from-left

Výkonnosti fondů k 11. 06. 2024

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 11. 06. 2024.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...
Název fondu Datum založení Kurz Měna Vlastní jmění Od zač. roka 2024 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 let kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.