Využívání souborů cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.

Jaký je obsah cookies?

Na webových stránkách IAD Investments se můžete setkat s dočasnými a trvalými soubory cookies.

Dočasné cookies se využívají v prohlížeči uživatele jen tehdy, když si prohlíží webovou stránku.

Jedná se zejména o soubory, které slouží k zabezpečení a identifikaci spojení mezi námi a vaším počítačem během jedné jeho návštěvy (například informace, zda se jedná o mobilní zařízení, nebo počítač a také různé identifikátory, které se používají pro bezpečné spojení).

Po odchodu z webové stránky jsou soubory z počítače (nebo jiného zařízení) vymazány.

Trvalé cookies zůstávají v počítači (nebo v jiném zařízení) až do uplynutí jejich platnosti, nebo vymazání uživatelem.

Využívají se například k identifikaci používaného jazyka, nebo k předvyplnění formuláře.

Slouží také pro poskytnutí relevantnějšího obsahu a personalizované komunikace s uživatelem.

Jaké jsou výhody používání cookies?

Cookie je soubor, který obsahuje informace z uživatelského webového prohlížeče a z konkrétního webového serveru.

Pokud webový prohlížeč přistupuje znovu na webový server, server může snadněji a rychleji načíst tyto informace a reagovat na data, která jsou v něm uložena.

Díky souborům cookies jsme schopni neustále zlepšovat a zdokonalovat nejen naše webové stránky, ale také služby a nabídky, které poskytujeme všem našim klientům.

Jak dlouho uchováváme soubory?

Každý soubor cookies má nastavenou dobu resp. délku funkčnosti podle toho, k jakému účelu je daný soubor používán. Z tohoto důvodu se na délku použití nebo dobu uložení přiměřeně použijí doby uvedené na této stránce.

Jaké jsou možnosti nastavení a odstranění cookies?

Na webových stránkách IAD Investments se můžete setkat s tvz. nezbytnými, statistickými, nespecifikovanými a s marketingovými soubory cookies.

Každý uživatel je oprávněn nastavit si požívání souborů cookies tam, kde je to možné. Souhlas s používáním cookies se uděluje zejména pro marketingové účely.

Cookies nezbytně nutné k fungování webové stránky

Nezbytné cookies jsou takové, bez kterých není možné prohlížet naše webové stránky a služby s nimi spojené standardním způsobem (tedy v souladu s očekáváním návštěvníka). Tyto cookies jsou nezbytné buď pro technické uložení, přístup výhradně pro účely výkonu přenosu zprávy prostřednictvím sítě nebo jde o cookies, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom Vám věděli poskytnout službu informační společnosti o kterou žádáte. Tyto cookies zajištění přiměřené úrovně bezpečnosti. Používání nezbytných cookies je možné bez vašeho souhlasu. Nezbytné cookies proto nelze aktivovat nebo deaktivovat.

Název cookie: wp-wpml_current_language
Kategorie: nevyhnutelné
Uložená informace: Zápis identifikátoru právě zobrazené jazykové mutace. Do cookie se zapisuje jen hodnota zkratky „SK“, „EN“ nebo „CZ“. Slouží to k tomu, aby se návštěvníkovi webu korektně zobrazoval obsah webu ve zvoleném jazyce.
Platnost: session

Název cookie: moove_gdpr_popup
Kategorie: nevyhnutelné
Uložená informace: Identifikuje, zda návštěvník stránky akceptoval cookies ve vyskakovacím okně. Při příští návštěvě stránky se okno neobjeví.
Platnost: 12 měsíců

Statistické cookies

Statistické cookies nám pomáhají komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím shromažďování a hlášení informací anonymně.

Název cookie: _ga
Kategorie: statistické
Uložená informace: Registruje unikátní ID uživatele pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webstránku.
Platnost: 2 roky

Název cookie: _gid
Kategorie: statistické
Uložená informace: Slouží ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webstránku.
Platnost: 2 roky

Název cookie: _gat
Kategorie: statistické
Uložená informace: Používá Google Analytics k úpravě míry požadavků.
Platnost: 1 den

Marketingové cookies

Marketingové cookies nám pomáhají připravovat pro vás vhodnou nabídku našich služeb a vám být informováni o novinkách z IAD Investments vždy včas.

Název cookie: _fbp
Kategorie: marketingové
Uložená informace: Používá Facebook k doručení série inzerovaných produktů na nabídky třetích stran v reálném čase.
Platnost: 3 měsíce

Název cookie: pushalert_XXX_1_subs_status (kde XXX je systémový identifikátor blog článku)
Kategorie: marketingové
Uložená informace: Příznak, zda návštěvník stránky souhlasil s tím, aby v rámci otevřeného internetového prohlížeče dostával upozornění o publikování nového blog článku na webu.
Platnost: trvalá

Název cookie: pushalert_XXX_1_subs_id (kde XXX je systémový identifikátor blog článku)
Kategorie: marketingové
Uložená informace: Identifikátor návštěvníka stránky, pokud souhlasil s tím, aby dostával upozornění o publikování nového blog článku na webu.
Platnost: trvalá

Název cookie: pa_XXX_1_last_url (kde XXX je systémový identifikátor blog článku)
Kategorie: marketingové
Uložená informace: Určuje poslední adresu URL, kterou koncový uživatel navštívil na webových stránkách zákazníka.
Platnost: 2 roky

Služby třetích stran

Pro zkvalitnění uživatelského zážitku na našich stránkách využíváme služeb třetích stran, jejichž prostřednictvím sbíráme anonymní data a které sbírají cookies třetích stran. Tato data mohou být ukládána na serverech třetích stran. Třetí strany mohou mít přístup ke cookies resp. k dalším informacím, které jsou prostřednictvím cookies sbírány, avšak vždy jen v rozsahu našeho smluvního ujednání a pod naší kontrolou. V případě, že si nepřejete, abychom ve vašem případě tyto služby pro sběr dat využívali odpovídajícím způsobem upravte nastavení svého prohlížeče. Mezi třetí strany, jejichž služby využíváme patří:

Google

Google Analytics
Více o ochraně soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Sociální sítě

Doporučujeme vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních médií, přes které spolu komunikujeme. Námi zveřejněné informace vysvětlují pouze základní otázky týkající se správy našich profilů na sociálních sítích. Máme pouze typická administrátorská oprávnění při zpracovávání Vašich osobních údajů přes naše profily zřízené na sociálních sítích. Předpokládáme, že používáním sociálních sítí rozumíte, že Vaše osobní údaje jsou primárně zpracovávány poskytovateli platforem sociálních sítí (jako Facebook, Youtube, Instagram…) a že nad tímto zpracováním, dalším poskytováním Vašich osobních údajů třetím stranám a přeshraničním přenosem do třetích zemí, které provádějí daní poskytovatelé platforem sociálních sítí, nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za něj.