Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 15.2.2021 vstoupili do platnosti prodejní prospekty podílových fondů IAD Investments, které se měnily z důvodu pravidelné roční aktualizace a to zejména informací o správcovské společnosti a depozitáři, výši majetku fondů, výkonnosti fondů, pákového efektu, informací o kontaktní bance v České republice a uvedení informace o ukončení zasílání peněžních prostředků z výplaty podílových listů na území České republiky poštovní poukázkou, informací v souvislosti s ukončením distribuce podílových listů fondu KD RUSSIA ve Slovinské republice a informací v souvislosti se zohledňováním kritérií EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti u podkladových investic ve fondech. Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality