Zpráva o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech za rok 2020

IAD Investments, zpráv. spol., a.s. oznamuje, že ve smyslu statutů spravovaných podílových fondů byly dne 30.4.2021 zveřejněny Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech k 31.12.2020.

Aktuální zprávy o hospodaření naleznete v části Dokumenty, záložka Zprávy o hospodaření.

Zpět na všechny aktuality