Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 01.07.2024 sú aktualizované dokumenty Reklamačný poriadok Poriadok o postupe pri vybavovaní sťažností, ktoré sa menili najmä z dôvodu zosúladenia lehôt na vybavenie reklamácie/sťažnosti so zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 01.07.2024 a iných formálnych úprav a zosúladenia.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality