• Sporenie
Sporenie

Sporiace programy

Sporiace programy sú vhodné pre klientov, ktorí si chcú vytvoriť finančnú rezervu, majú záujem pravidelne sporiť a zároveň využívať účinky pravidelného investovania. Sporiace programy IAD Investments ponúkajú vysokú variabilitu a flexibilitu. Výšku mesačného vkladu a dobu sporenia si plánuje a určí klient.

Investičné sporenie

Naše sporiace programy:

ETF Sporenie

ETF SPORENIE

Doba sporenia v rokoch:
5 – 40 rokov

Minimálny mesačný pravidelný vklad:
od 20 EUR

Frekvencia sporenia:
jednorazová, mesačná

IAD SPORENIE

IAD SPORENIE

Doba sporenia v rokoch:
5 – 40 rokov

Minimálny mesačný pravidelný vklad:
od 20 EUR

Frekvencia sporenia:
jednorazová, mesačná, štvrťročná

PROFIT 2

PROFIT 2

Garantovaný výsledok sporenia:
2,8 % p. a.

Doba sporenia:
5 rokov

Minimálny mesačný vklad:
20 EUR

Maximálny mesačný vklad:
5000 EUR

Frekvencia sporenia:
Mesačne

Predaj produktu ukončený 1. 2. 2020.

Sp[orenie s riadeným portfóliom

Sporenie s riadeným portfóliom

Dĺžka sporenia v rokoch:
5 – 40 rokov

Minimálny mesačný vklad:
20 EUR

Maximálny mesačný vklad:
5000 EUR

Perióda sporenia:
Mesačne

Predaj produktu ukončený 1. 8. 2019.

Chcete si založiť sporenie alebo máte záujem o ďalšie informácie?

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o sporiacich produktoch vrátane poplatkov, ktoré ako klient hradíte, v dokumentoch: Obchodné podmienky, Ponuka Investičných stratégií, Zmluva, Sadzobník poplatkov a Informácia o IAD a ňou poskytovaných službách, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) alebo v sídle Sprostredkovateľa.

Sporiace produkty IAD ponúkajú Investičné stratégie s nízkym až vysokým stupňom investičného rizika a sú určené pre osoby, ktoré sú neprofesionálnymi klientami a nie sú rezidentami Spojených štátov amerických, a ktoré sú ochotné podstúpiť stredné až vysoké riziko spojené s investíciou, a teda riziko kolísania jej hodnoty, prípadne aj straty investovaných prostriedkov, a ktorých investičné ciele smerujú k zhodnoteniu majetku a/alebo vytvoreniu finančnej rezervy. Pri poskytovaní IAD Sporenia je portfólio klienta tvorené podielovými listami podielových fondov spravovaných IAD a peňažnými prostriedkami určenými na ich nadobudnutie a u ETF Sporenia je portfólio klienta tvorené cennými papiermi fondov obchodovaných na burze (tzv. ETF) a peňažnými prostriedkami určenými na ich nadobudnutie. Hodnota investície do podielových fondov alebo do cenných papierov ETF sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy, s investíciou je spojené aj riziko.