• Individuálna správa
Individuálna správa

Individuálna správa portfólia

Individuálna správa portfólia predstavuje systematickú a komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby – riadenie portfólia. Vnímame ho ako najvyššiu formu starostlivosti o majetok klienta.

Osobitý prístup ku klientovi a dostupnosť nás robí výnimočnými. Umožňujeme privátnu a individuálnu správu finančných prostriedkov už od čiastky 30 000 €.

Individuálna správa

Dosahujeme významné úspechy

Našou snahou je efektívne a dlhodobé zhodnocovanie Vášho majetku. Ukazovateľom napĺňania týchto cieľov je priemerné zhodnotenie vkladov našich klientov na úrovni viac ako 5,5 – 6,5% p.a. za roky 2008 až 2020 pri dodržaní konzervatívneho až vyváženého prístupu k investovaniu.

Priemerné hrubé výnosy portfólií v individuálnej správe aktív (p.a.)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Konzervatívna stratégia 5,82% 5,65% 6,08% 6,32% 5,58% 6,65% 7,08% 6,08% 5,60% 5,37% 4,95% 4,73% 5,24% 4,38%
Vyvážená stratégia 6,73% 7,10% 6,66% 7,13% 7,55% 6,93% 7,48% 6,50% 5,84% 5,63% 6,04% 4,82% 5,29% 4,46%
Priemerné hrubé výnosy portfólií v individuálnej správe aktív

Tvorba individuálneho portfólia

1

Úvod do investovania

Poskytneme vám komplexný obraz o našej spoločnosti, systéme investovania, legislatívnej ochrane vašej investície, poplatkoch a rizikách spojených s investovaním.

2

Stanovenie finančných cieľov

Vaše potreby a ciele sú unikátne, preto je pre nás dôležité poznať vaše finančné plány, investičné horizonty, ako aj vaše skúsenosti s investovaním.

3

Určenie investičnej stratégie podľa vašich potrieb

Po dôkladnej analýze vašich požiadaviek a skúseností v oblasti investovania pre vás navrhneme najvhodnejšiu stratégiu zhodnocovania vášho majetku.

4

Tvorba individuálneho portfólia a investovanie

V súlade s dohodnutou investičnou stratégiou zainvestujeme vaše finančné prostriedky a vytvoríme vám individuálne portfólio zložené z cenných papierov, bankových produktov, podielových listov a ďalších finančných nástrojov. Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces, preto neustále vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a zostavujeme finančné produkty vyhovujúce vašim požiadavkám. V tomto procese využívame pravidelné hĺbkové analýzy, dôkladnú znalosť trhu a v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti v oblasti investovania.

Aktuálne zloženie klientskych portfólií

Aktuálne zloženie klientskych portfólií
Portfólio

Vaše portfólio spravujeme aktívne

Vaše portfólio je počas celého investičného obdobia denne vyhodnocované a vylaďované. Prispôsobujeme ho zmenám na finančných trhoch a zmenám objemu Vašej investície.

Likvidita

Riadenie likvidity

Objem finančných prostriedkov v správe môžete kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť. My sa postaráme o dostatočnú a včasnú likviditu.

Zákon

Zákon stojí na Vašej strane

Sme povinní viesť Vaše finančné prostriedky oddelene od majetku IAD Investments na Vašom samostatnom účte, ktorý je zriadený v Československej obchodnej banke, a.s. Vaše individuálne portfólio riadime ako investičnú službu podľa Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Spravujeme Vami zverené finančné prostriedky a cenné papiere s odbornou starostlivosťou, na základe vlastnej úvahy skúseného portfólio manažéra. Samozrejmosťou je aj vedenie internej evidencie Vášho portfóliového účtu.

IAD ONLINE

IAD ONLINE a doplnkové služby

Ako klient IAD Investments budete mať možnosť sledovať stav a vývoj Vášho portfólia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. V štvťročných intervaloch vypracovávame Vašu „Správu o riadení portfólia“, ktorú spoločne s Vami vyhodnotíme. Pravidelne s Vami komunikujeme. Sme Vám k dispozícií 7 dní v týždni a 24 hodín denne, dôležité návrhy a zmeny s Vami budeme vždy konzultovať. Prístup k aktuálnym informáciám Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Žiadosti a dokumenty

Názov

Platnosť od

Staňte sa naším klientom

Radi Vás spoznáme osobne. Kontaktujte nás a urobte prvý krok k individuálnej správe majetku. Náš tím pre individuálnu správu aktív, vedený pánom Ľubošom Fuzákom, je Vám k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Miroslav Fajnor

Miroslav Fajnor

00421 908 872 591

fajnor@iad.sk

Martin Fridmanský

Mgr. Martin Fridmanský

00421 945 504 991

fridmansky@iad.sk