Investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka vám po zadaní vstupných údajov vypočíta ilustratívny vývoj hodnoty investície, ktorú by ste mohli dosiahnuť investovaním do niektorého z našich fondov

Pravidelné investovanie

Pri pravidelnom investovaní hodnota Vašej investície narastá vďaka pravidelným vkladom a zhodnoteniu podielového fondu.

Jednorazové investovanie

V prípade jednorazového investovania hodnota Vašej investície narastá vďaka jej zhodnoteniu v podielovom fonde. Reálny a aktuálny vývoj výkonnosti fondu je vždy uvedený v detaile konkrétneho fondu.

Pravidelné investovanie

Jednorazové investovanie

20 € 5 000 €
1 R. 25 R.
20 € 200 000 €
1 R. 25 R.

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

Upozornenie: Vo výpočtoch nie sú zahrnuté žiadne predajné a iné poplatky. Nie je to simulácia výsledkov žiadneho produktu z produktovej ponuky IAD Investments. Výsledky spracované investičnou kalkulačkou majú len ilustratívne – informačný charakter. O presných podmienkach investovania sa informujte u svojho finančného sprostredkovateľa, alebo v klientskom centre spoločnosti IAD Investments. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť alebo klesať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.