Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 15.2.2021 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie informácií o výkonnostiach, výške priebežných poplatkoch fondov, výške poplatku za výkonnosť, informácií o pákovom efekte a iných rizikách v časti Profil rizík a výnosnosti. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality