Aktualizácia dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 01.09.2023 je aktualizovaný dokument Organizačná štruktúra, ktorý sa menil najmä z dôvodu doplnenia funkcie preverovania oznámení protispoločenskej činnosti u AML officera.

Spät na všetky aktuality