Aktualizácia dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 09.06.2023 je aktualizovaný dokument Ochrana osobných údajov, ktorý sa menil z dôvodu jeho celkovej aktualizácie.

Aktualizovaný dokument nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality