Aktualizácia dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 30.09.2022 bola schválená zmena dokumentu Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu CE Bond, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie ukazovateľa rizík a výnosov a to na hodnotu 4.

 

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality