Aktualizácia dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 4.8.2021 je aktualizovaný dokument Obchodné podmienky IAD ONLINE a MTA (z dôvodu aktualizácie funkcionalít pre Prístup IAD ONLINE (mobile) v Prílohe 1), ktorý nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality