Dočasná úprava poplatku – IAD ONLINE

Na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti IAD Investments je v období od 01.11.2021 do 31.01.2022 poplatok s názvom Pridelenie nových Prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE okrem prvého pridelenia, alebo opätovné zaslanie Prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE (kód poplatku: 4488) vo výške 0 EUR resp. 0 CZK.

Spät na všetky aktuality