Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 01.09.2023 je aktualizovaný dokument Politika udržitelnosti, který se měnil zejména z důvodu doplnění seznamu fondů a jiných produktů spravovaných IAD, z důvodu sloučení prohlášení k jiným produktům do jednoho dokumentu a doplnění prohlášení ohledně environmentálně udržitelných investic a je zveřejněn samostatný dokument obsahující prohlášení IAD ohledně nezohledňování nepříznivých vlivů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti na úrovni společnosti (prohlášení bylo a je nadále uvedeno iv dokumentu Politika udržitelnosti)

Zpět na všechny aktuality