Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 01.09.2023 je aktualizovaný dokument Politika udržateľnosti, ktorý sa menil najmä z dôvodu doplnenia zoznamu fondov a iných produktov spravovaných IAD, z dôvodu zlúčenia vyhlásení k iným produktom do jedného dokumentu a doplnenia vyhlásenia ohľadom environmentálne udržateľných investícií a je zverejnený samostatný dokument obsahujúci vyhlásenie IAD ohľadom nezohľadňovania nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti na úrovni spoločnosti (vyhlásenie bolo a je naďalej uvedené aj v dokumente Politika udržateľnosti).

Spät na všetky aktuality