Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 01.12.2023 jsou účinné aktualizované prodejní prospekty všech podílových fondů IAD Investments, které se měnily zejména z důvodu aktualizace informací v souvislosti s klasifikací podílového fondu ve smyslu článku 6 Nařízení SFDR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 /2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb) a s tím související politiky začlenění rizik ohrožujících udržitelnost do investičního rozhodovacího procesu v souvislosti s podkladovými investicemi v podílových fondech, doplnění informací o výsledcích posouzení pravděpodobných dopadů rizik ohrožujících udržitelnost z Podílového fondu a aktualizace informací o členství členů dozorčí rady IAD Investments v jiných společnostech.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality