Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 01.12.2023 sú účinné aktualizované predajné prospekty všetkých podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu aktualizácie informácií v súvislosti s klasifikáciou podielového fondu v zmysle článku 6 Nariadenia SFDR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb) a s tým súvisiacej politiky začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu v súvislosti s podkladovými investíciami v podielových fondoch, doplnenia informácií o výsledkoch  posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z Podielového fondu a aktualizácie informácií o členstve členov dozornej rady IAD Investments v iných spoločnostiach.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality