Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 02.09.2022 je aktualizovaný dokument Všeobecné obchodní podmínky, který byly změněn zejména z důvodu aktualizace forem přístupu, jejichž prostřednictvím je poskytován zabezpečený přístup k údajům, nahrazení formuláře Prohlášení investora o konečném uživateli novým formulářem s názvem Formulář pro identifikaci klienta pro právnické osoby, z důvodu aktualizace a doplnění elektronického způsobu podání formuláře Dispoziční práva a Žádost o poskytnutí služeb prostřednictvím Přístupu IAD ONLINE za podmínek uvedených blíže ve VOP, aktualizace linků na příslušné webové stránky pro možnosti mimosoudního řešení sporů a aktualizace adresy sídla společnosti Zelená pošta s. r. o.

Aktualizovaný dokument naleznete v části Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality