Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 02.09.2022 je aktualizovaný dokument Všeobecné obchodné podmienky, ktorý boli zmenený najmä z dôvodu aktualizácie foriem prístupu, prostredníctvom ktorých je poskytovaný zabezpečený prístup k údajom, nahradenia formulára Prehlásenie investora o konečnom užívateľovi novým formulárom s názvom Formulár na identifikáciu klienta pre právnické osoby, z dôvodu aktualizácie a doplnenia elektronického spôsobu podania formulára Dispozičné práva a Žiadosť o poskytnutie služieb prostredníctvom Prístupu IAD ONLINE za podmienok uvedených bližšie vo VOP, aktualizácie linkov na príslušné webové stránky pre možnosti mimosúdneho riešenia sporov a aktualizácie adresy sídla spoločnosti Zelená pošta s. r. o.

Aktualizovaný dokument nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality