Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 11.2.2019 vstoupili do platnosti prodejní prospekty podílových fondů IAD Investments, které se měnily z důvodu pravidelné roční aktualizace informací a to zejména informací o správcovské společnosti, depozitáři, ao majetku, výkonnosti, očekávané úrovni pákového efektu podílových fondů. Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality