Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinností od 12.09.2022 byla schválena změna dokumentu Společný provozní řád vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ. spol. s. a depozitářem Československou obchodní bankou, a.s. z důvodu aktualizace v jeho v příloze s názvem Seznam podílových fondů, jejichž podílové listy jsou vydány v zaknihované podobě z důvodu doplnění nového podílového fondu s účinností od 12.09.2022.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality