Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 25.04.2022 vstoupil v platnost prodejní prospekt a dokument KIID podílového fondu Prvý realitný fond. Prodejní prospekt se měnil zejména z důvodu úprav vstupního a výstupního poplatku uplatněného za specifických podmínek (bližší informace a podmínky pro investice v období od 25.04.2022 do 30.06.2022 jsou uvedeny v čl. 1.13.2. prodejního prospektu) a z důvodu aktualizace informací v souvislosti s požadavky na vlastní zdroje IAD. Dokument KIID se měnil zejména z důvodu úprav odkazů na vstupní/výstupní poplatek a poplatek za výkonnost ve statutu a prodejním prospektu Prvního realitního fondu.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality