Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 25.04.2022 vstúpil do platnosti predajný prospekt a dokument KIID podielového fondu Prvý realitný fond. Predajný prospekt sa menil najmä z dôvodu úpravy vstupného a výstupného poplatku uplatneného pre investície za špecifických podmienok (bližšie informácie a podmienky pre investície v období od 25.04.2022 – 30.06.2022 sú uvedené v čl. 1.13.2. predajného prospektu) a z dôvodu aktualizácie informácií v súvislosti s požiadavkami na vlastné zdroje IAD. Dokument KIID sa menil najmä z dôvodu úpravy odkazov na vstupný/výstupný poplatok a poplatok za výkonnosť v štatúte a predajnom prospekte Prvého realitného fondu.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality