Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinností od 07.07.2022 byla schválena změna:

 • statutů následujících podílových fondů:
  • Prvý realitný fondkterý se měnil zejména z důvodu úpravy frekvence oceňování majetku podílového fondu na každý pracovní den, aktualizace některých pojmů a informací o správcovské společnosti, úpravy způsobu výpočtu úplaty správcovské společnosti za správu podílového fondu, aktualizace informace o smlouvě s depozitářem, úpravy horní hranice výše sazby úplaty depozitáře, úpravy v části zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu, aktualizace Přílohy č.j. 1 statutu – Seznamu trhů kótovaných cenných papírů zahraniční burzy cenných papírů nebo jiných regulovaných trhů v nečlenském státě,
  • Korunový realitní fond, který se měnil zejména z důvodu aktualizace některých pojmů ve statutu, aktualizace informace o smlouvě s depozitářem, úpravy frekvence oceňování majetku podílového fondu na každý pracovní den,
 • prodejních prospektů následujících podílových fondů:
  • Prvý realitný fondkterý se měnil zejména z důvodu úpravy frekvence oceňování majetku podílového fondu na každý pracovní den, aktualizace a úpravy některých pojmů, úpravy popisu způsobu výpočtu úplaty správcovské společnosti za správu podílového fondu, úpravy výše sazby úplaty depozitáře, aktualizace informací o funkcích členů dozorčí rady v orgánech jiných společností,
  • Korunový realitní fondkterý se měnil zejména z důvodu úpravy frekvence oceňování majetku podílového fondu na každý pracovní den, aktualizace a úpravy pojmů a odkazů na články statutu, aktualizace informací v souvislosti s povinnostmi ohledně dodržování požadavku na vlastní zdroje, aktualizace informací o funkcích členů dozorčí rady v orgánech jiných společností
 • dokumentu Klíčové informace pro investory podílového fondu Český konzervativní, který se měnil zejména z důvodu aktualizace ukazatele rizik a výnosů pro měnu EUR a to na hodnotu 4 (investice a výplaty v měně EUR) a doplnění ukazatele rizik a výnosů pro měnu CZK (investice a výplaty v měně CZK), který má hodnotu 2.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality