Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinností od 25.08.2022:

  • byla na základě předchozího souhlasu NBS schválena změna statutu podílového fondu KD RUSSIA, který se měnil z důvodu úpravy doby, na kterou může správcovská společnost v mimořádných případech dočasně pozastavit vyplácení a vydávání podílových listů podílového fondu v souladu s aktuálně platným zněním zákona o kolektivním investování
  • byla schválena výměna prodejního prospektu podílového fondu KD RUSSIA, který se měnil zejména z důvodu aktualizace informací o členství členů dozorčí rady správcovské společnosti v orgánech jiných obchodních společností a provedení formálních změn prodejním prospektu.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality