Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 01.12.2023 je aktualizovaný dokument Politika udržitelnosti, který se měnil zejména z důvodu aktualizace informací ohledně klasifikace podílových fondů ve smyslu článku 6 Nařízení SFDR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27). listopadu 2019 o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb) a s tím souvisejících informací.

Aktuální dokument naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality