Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 01.12.2023 je aktualizovaný dokument Politika udržateľnosti, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie informácií ohľadom klasifikácie podielových fondov v zmysle článku 6 Nariadenia SFDR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb) a s tým súvisiacich informácií.

Aktuálny dokument nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality