Aktualizace dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 09.06.2023 je aktualizovaný dokument Obchodní podmínky pro Zabezpečený přístup k údajům, který se měnil z důvodu aktualizace Přílohy 1 v části Přístup IAD ONLINE FS poskytovaný Zprostředkovateli týkající se funkcionality přijetí (sepsání) návrhu investora na uzavření Smlouvy pro IAD Sporenie a ETF Sporenie.

Aktualizovaný dokument naleznete v části Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality