Aktualizácia dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 09.06.2023 je aktualizovaný dokument Obchodné podmienky pre Zabezpečený prístup k údajom, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie Prílohy 1 v časti Prístup IAD ONLINE FS poskytovaný Sprostredkovateľovi týkajúcej sa funkcionality prijatie (spísanie) návrhu investora na uzavretie Zmluvy pre IAD Sporenie a ETF Sporenie.

Aktualizovaný dokument nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality