Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech za rok 2021

Vážení klienti,

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dne 29.04.2022 byly zveřejněny Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech k 31.12.2021 ve smyslu Statutů podílových fondů.

Aktuální zprávy o hospodaření naleznete v části Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality