Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech za pololetí 2023

Vážení klienti,

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dne 25.8.2023 byly zveřejněny Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech k 30.6.2023 ve smyslu Statutů podílových fondů.

Aktuální zprávy o hospodaření naleznete v části Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality