Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 01.08.2023 je aktualizovaný dokument Stratégia vykonávania a postupovania pokynov, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie hlavných vybraných miest výkonu a tretích osôb, prostredníctvom ktorých správcovská spoločnosť vykonáva pokyny spravovaných podielových fondov alebo klientov a nájdete ho v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality