Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 06.03.2023 je účinný aktualizovaný predajný prospekt Prvého realitného fondu, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie informácií týkajúcich sa výšky a podmienok vstupného poplatku v súvislosti so špeciálnou akciou Prvého realitného fondu.

Aktuálny dokument nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality