Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 1.9.2019 sú aktualizované dokumenty Všeobecné obchodné podmienky, Obchodné podmienky IAD ONLINE a MTA, Reklamačný poriadok a Poriadok o postupe pri vybavovaní sťažností, ktoré nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality