Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 28.02.2023 je účinný aktualizovaný Cenník IAD, v zmysle ktorého sa zvýšil poplatok za vyhotovenie mimoriadneho výpisu z Účtu majiteľa podielových listov v listinnej forme. Bližšie informácie nájdete v Cenníku IAD.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality