Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 28.02.2023 sú účinné aktualizované dokumenty s kľúčovými informáciami podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie týkajúcej dokumentu v časti Zloženie nákladov, Náklady v priebehu času a Scenáre výkonnosti, ako i iných formálnych úprav a doplnení v súvislosti s legislatívou.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality