Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 9.7.2020 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielového fondu EURO Bond, Optimal Balanced a Global Index, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie ukazovateľa rizík a výnosov (SRRI). Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality