Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 14.2.2020 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie informácií o výkonnostiach, výške priebežných poplatkoch podielových fondov, aktualizácie pojmov, pričom v prípade fondu KD RUSSIA sa zmenila aj výška ukazovateľa rizík a výnosov (SRRI) zo 7 na 6.  Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality