Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 28.02.2024 sú účinné aktualizované dokumenty s kľúčovými informáciami podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie týkajúcej dokumentu v časti Zloženie nákladov, Náklady v priebehu času, Scenáre výkonnosti a Ďalšie relevantné informácie.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality