Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 02.09.2022 bola schválená zmena dokumentov Kľúčové informácie pre investorov všetkých podielových fondov spravovaných IAD, ktoré sa menili najmä z dôvodu doplnenia informácie k priebežným poplatkom a doplnenia konkrétneho obdobia, z ktorého vychádza ich výpočet.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality