Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dňa 3.11.2014 vstúpili do platnosti aktualizované dokumenty Predajné prospekty podielových fondov IAD Investments.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality