Aktualizácia dokumentov (Predajné prospekty a KIID)

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 13.8.2018 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov (Optimal Balanced, Growth Opportunities), ktoré sa menili najmä z dôvodu aktualizácie informácií o očakávanej úrovni pákového efektu podielového fondu a predajné prospekty podielových fondov IAD Investments (okrem fondu Prvý realitný fond), ktoré sa menili najmä z dôvodu aktualizácie informácií o podielových fondoch, správcovskej spoločnosti a očakávanej úrovni pákového efektu podielového fondu. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality