Aktualizácia dokumentov (Predajný prospekt PRF)

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 06.08.2018 vstúpil do platnosti Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie informácií súvisiacich so vstupnými poplatkami, pákovým efektom, inými poplatkami a ochranou osobných údajov. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality