Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 17.05.2021 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Growth Opportunities, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie ukazovateľa rizík a výnosov (SRRI) z 5 na 6. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality