Aktualizácia dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 03.10.2022 je aktualizovaný dokument Obchodné podmienky pre Zabezpečený prístup k údajom, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie Prílohy 1 v časti prijatie (spísanie) návrhu investora na uzavretie Zmluvy pre Sporenie iPlus, doplnenia pojmov (informácií) týkajúcich sa ETF Sporenia.

Aktualizovaný dokument nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality