Nová budova v Prvom realitnom fonde – STEINERKA

Prvý realitný fond, o.p.f. spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. nadobudol od spoločnosti MiddleCap Real Estate Ltd. do svojho portfólia nehnuteľností administratívnu budovu polyfunkčného súboru NEW STEIN. Táto akvizícia je jednou z najväčších transakcií roku 2018 v oblasti real estate na Slovensku. Transakcia sa uzatvorila 25. októbra 2018.

Administratívna budova má viac ako 12 000 m2 a na siedmych poschodiach kombinuje administratívnu časť s priestormi určenými na poskytovanie služieb (900m2) a tiež 190 parkovacích miest. Kolaudácia prebehla koncom roka 2017 a prví nájomcovia sa do nových administratívnych priestorov sťahovali v marci 2018. V súčasnosti medzi najväčších nájomcov patria medzinárodné spoločnosti Deutche Telekom Services Europe a Lucron Group.

So zmenou majiteľa budovy, ktorá sa nachádza na križovatke ulíc Krížna a Legionárska, dochádza aj k zmene názvu administratívnej budovy na STEINERKA Business Center. Snahou je nadviazať na históriu Krížnej ulice, ktorú si obyvatelia Bratislavy pamätajú práve ako „Steinerku“.

Spät na všetky aktuality