Oznam o ukončení spolupráce s OTP Banka Slovensko

Sprostredkovanie investícií do podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a. s. ("IAD")

Dovoľujeme si Vás informovať, že OTP Banka Slovensko, a.s., člen Finančnej skupiny ČSOB z dôvodu obchodnej politiky ku dňu 26.8.2021 ukončila sprostredkovanie investícií a servis už sprostredkovaných investícií do podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ak ste uzatvorili "Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov" v pobočke OTP Banky Slovensko, a.s. a investovali ste do niektorého z podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a.s., stali ste sa priamo podielnikom podielového fondu a môžete naďalej a kedykoľvek investovať.

V prípade poradenstva alebo poskytnutia informácií v súvislosti s Vašimi investíciami prosíme kontaktovať priamo správcu podielových fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. a to telefonicky na bezplatnej infolinke 0800 601 601 alebo mailom info@iad.sk.

Spät na všetky aktuality