Prvý realitný fond získal dve prvenstvá v TOP FOND SLOVAKIA 2019

Pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktorá sa konala koncom februára, prebehlo aj vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie prestížneho ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2019. Medzi hlavné kritéria pri vyhlasovaní výsledkov patrili aj tento rok objem predaja, výkonnosť a riziká v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

Prvý realitný fond bol vyhodnotený a ocenený na 1. mieste vo dvoch kategóriách:

Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícii

Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA vzniklo ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 24 spoločností z oblasti kolektívneho investovania.

Spät na všetky aktuality